Etac DK

Kontakt os

Gæstelærere


Webinarer/Seminarer & Konferencer  |  Afholdte Webinarer/Seminarer & Konferencer  |  Kontakt   |  Gæstelærere


Anna Birte Sparvath 

Ledelseskonsulent, Sygeplejerske, Coach, Stifter af konsulentvirksomheden Sparvath Ledelse

Anna Birte Sparvath har mere end 25 års ledererfaring fra sundhedssektoren, heraf 15 år på direktionsniveau. Fra 1998 til 2012 var Anna Birte Sparvath ansat som topleder på Regionshospitalet Horsens. Her stod hun sammen med to andre i direktionen i spidsen for 1600 medarbejde.

Læs mere


Peter Thybo 

Sundhedsinnovator, Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd.Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse (Pt. Spc.) - godkendt af Danske Fysioterapeuter 

Peter Thybo er uddannet fysioterapeut, master i læreprocesser med speciale i kultur og læring, PD. i almen pædagogik og er den første fysioterapeut i Danmark som er specialistgodkendt af Danske Fysioterapeuter inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Han har bl.a. arbejdet som ledende fysioterapeut og har siden 2007 været sundhedsinnovator i en kommunal sundhedsstab og har mange års praksiserfaring i arbejdet med mennesker med vidt forskellige funktionsniveauer og vanskeligheder.

Læs mere


Kis Laursen 

Ergoterapeut, Foredragsholder, Rådgiver

Kis er ergoterapeut med mange års erfaring som vejleder for forældre med børn med handicap i patientforeninger og via firmaet Det unikke barn.

Derudover er Kis mor til Marie, 19 år med en sjælden diagnose.

Kis har fokus på de udfordringer forældre til børn med handicap møder i hverdagen derhjemme. Hun arbejder med at forældrene skal skabe deres egen unikke hverdag under de vilkår de har.

Læs mere


Linnea Nedergaard Møller

Fysioterapeut v. Center for Specialterapi, Formand i Dansk selskab for fysioterapi til voksne med udviklingshæmning, Medforfatter på bogen: "Udviklingshæmning - en grundbog" 

Linnea er uddannet fysioterapeut i 2004 på fysioterapeut uddannelsen i København.

Efter ansættelser indenfor privatpraksis/arbejdsmiljø, geriatri og neurologi blev hun i 2008 ansat i Center for Specialterapi.

Centret er specialiseret i at tilbyde ergo- og fysioterapi til mennesker med funktionsnedsættelse, der ikke kan rummes i det normale system pga. adfærd, handicappets omfang eller sansemæssige udfordringer. 

Læs mere


Helle Mätzke Rasmussen

Fysioterapeut, PhD, Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, Uddannelsesansvarlig hos R82 

Helle har mange års klinisk erfaring med undersøgelse og indsatser til børn og unge med funktionsnedsættelser, særligt børn og unge med cerebral parese. 

Helle har siden 1.9.2017 været ansat som uddannelsesansvarlig hos R82, hvor hun varetager undervisning af ansatte hos datterselskaber og distributører i hele verden i de terapeutiske principper bag R82 produkter og produkternes egenskaber.

Læs mere