Kontakt oss

 

Kontakt oss

Førstehjelp

Etac i samarbeid med Norsk Folkehjelp

Etac har i samarbeid med Norsk folkehjelp satt sammen førstehjelpskofferter som dekker alle håndverksbransjer og som er godkjent etter Arbeidstilsynets krav.

Arbeidsmiljøloven sier at alle med arbeidsgiveransvar skal sørge for at de ansatte har førstehjelpsutstyr tilgjengelig på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet: best.nr.176 veiledning til Arbeidsmiljøloven, Førsthjelpsutstyr
"Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusive de organisatoriske. Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiver."

Alle yrkes-og servicebiler anses som et arbeidssted og går derfor under samme lovverk.

Vi har satt opp 2 standard løsninger på førstehjelpsutstyr til yrkesbil:


Førstehjelpskoffert stor (FK907063)

undefined

Denne kofferten tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til alle typer håndverkere og elektrikere gruppe L og M. Den har et utvidet sortiment for brannskader og øyeskader. Leveres med veggbrakett for montering i bil.

Førstehjelp koffert liten (FK907040)

undefined

Denne passer til alle som ikke ligger under arbeidstilsynets krav til vern, men gjerne vil ha litt førstehjelpsutstyr tilgjengelig dersom uhellet skulle være ute. Leveres med veggbrakett for montering i bil.

Dette sammen med vår 2 eller 6kg brannslukker, skal en være godt sikret dersom ukellet er ute.