Fyll inn kontaktskjema her!

Kontakt oss

Forflytningsteknikk for ledere

Arbeidsmetoder ved forflytning av personer med nedsatt førlighet har vært brukt i ”generasjoner”; det er en utfordring, fordi mange forflytningsmetoder har blitt endret til det bedre.

Vi vet at moderne forflytningsteknikker sterkt reduserer sykefravær forårsaket av arbeidsskader. Vi vet også at mange har vært på såkalte ”forflytningskurs” uten att dette har hatt synlig effekt på sykefravær, skader på pleiere eller andre parametere. Vår teori er at hvis lederne innser viktigheten av å lære moderne forflytningsteknikk, at endring av gamle forflytningsvaner tar tid, og at alle skal kurses i samme arbeidsmetoder, vil sykefraværet gå ned.

Kurs i forflytningsteknikk og riktig bruk av forflytningshjelpemidler er en investering som betaler seg selv ved reduserte kostnader grunnet sykefravær og forbedret arbeidsmiljø. En aktiv ledelse som forstår viktigheten av regelmessige risikoanalyser, et personale med høyt kunnskapsnivå innen moderne forflytningsteknikk hvor pleierne rett og slett ikke får lov til å foreta manuelle løft, eller å utsette seg selv for forflytninger som er helseskadelige, vil raskt spare inn investeringer i kurs og hjelpemidler. Her er ledernes rolle avgjørende!

Varighet

Dagskurs, 6,5 timer.

Målgruppe

Virksomhetsledere i kommunen (sykehjemstyrere, sjefsykepleiere).

Innhold

Teoretisk og praktisk del.


Temaer teoretisk del:

  • Forflytningsprinsipper med det naturlige bevegelsesmønster
  • Risikoanalyse
  • Implementering av nye arbeidsmetoder
  • Kostnadsbesparelser og arbeidsmiljø


Temaer praktisk del:

  • Forflytninger i seng
  • Inn og ut av stol

 

Pris

Ta kontakt med din lokale Etac-representant for et uforpliktende tilbud