Fyll inn kontaktskjema her!

Kontakt oss

Forflytningsteknikk

Kurs i moderne forflytningsteknikk og bruk av personløftere for forflytningsveiledere og pleiere.

I kurset brukes viktige forflytningsprinsipper som ”det naturlige bevegelsesmønster”, ”å endre friksjon” og ”vektoverføring” sammen med å forstå sin egen kompetanse og noe som vi kaller for ”den gode følelsen”. Det er lagt opp til mye praktisk arbeid og korte teoretiske bolker. Blant annet introduseres et risikoanalyse verktøy og løsing av problemstillinger ved vanskeligere kasus.

Tilbakemeldingene på kurset har vært enestående, som en sykepleier i slutten av 50-årene sa under oppsummeringen: før kurset syntes hun at ”å bruke hele 3 timer på et emne som Forflytninger i seng var overdrevet og unødvendig, dette kunne de jo”. Etter kurset mente hun at vi gjerne kunne ha brukt mer tid slik at deltakerne kunne tilegne seg disse ”nye” metodene enda bedre. Metoder hun mente var enklere, lettere og mer skånsomme for både pleieren og pasienten.

Alternative kurs:
Halvdagskurs
Heldagskurs
Kurs tilpasset deres institusjon

Temaer:
Høyere opp i seng
Vending i seng
Ut- og inn av seng
Løft og forflytning med personløftere

Målgruppe:
Forflytningsveiledere, pleiere og terapeuter.


Innhold

  • Teoretisk og praktisk del.
  • Inntil 24 deltakere (6 deltakere pr. seng).
  • Kurset kan med fordel holdes i institusjonen, forutsetter at lokale og utstyr (senger) stilles til disposisjon.

 

Pris

Ta kontakt med din lokale Etac-representant for et uforpliktende tilbud