Fyll inn kontaktskjema her!

Kontakt oss

Målet med Etac’s arbeid med bærekraft og miljø er å øke verdien for våre kunder, interessenter og vårt samfunn, samtidig som man reduserer påvirkningen på miljøet.

  • Etac er opptatt av å etablere, fremme, opprettholde og forbedre en kultur for bærekraft og miljøansvar hos ansatte, vår forsyningskjede og interessenter.
  • Etac er forpliktet til å gi rettidige anmeldelser om bærekraftige forretningsprosedyrer og -rutiner. Vi forplikter oss til å spore, måle og rapportere resultatene våre for implementering av bærekrafts med en forpliktelse om kontinuerlig forbedring på disse områdene
  • Etac er opptatt av å tilby de best egnede, bærekraftige og trygge produktene som er mulig for våre kunder, basert på deres behov.
  • Etac sørger også for at vår praksis og prosedyrer er i samsvar med de til enhver tid gjeldende miljø-, helse- og sikkerhetsbestemmelser der hvor vi arbeider.

 

Code of conduct & etiske krav

Fokus på etiske krav og et godt styresett er viktig... 

» Les mer 

 

Helse og miljø

Med fokus på å fremskaffe produkter med minimal påvirkning på miljøet og...

» Les mer

 

Sosialt arbeidsgiver ansvar

Med fokus på sosialt arbeidsgiver ansvar jobber Etac aktivt med å forbedre...

» Les mer

 

Gode eksempler

Vi ønsker å fokusere på noen nylige bærekraftige initiativ fra Etac, der våre produkter kan bidra til god sirkulær økonomi.

» Extended lifecycle from durable design

» Circularity from UK Reissue Scheme

  

Last ned rapportene

» 2019 sustainability report

» 2018 sustainability report

» 2017 sustainability report