Fyll inn kontaktskjema her!

Kontakt oss

Etac kvalitet og miljøpolicy

Etac følger gjeldende lover og regelverk. Vårt styringssystem for kvalitet og miljø skal sikre at vi møter avtalefestede kundekrav og relevante krav fra interessenter. Vi forplikter oss til å fremme kontinuerlig forbedring av vårt kvalitets- og miljøstyringssystem

Kvalitet

 • I Etac er vi opptatt av å skape muligheter. Vi tilbyr produkter og løsninger av høy kvalitet for å gi personer med fysiske funksjonsvariasjoner en bedre hverdag. Dette har vært vår misjon siden Etac ble etablert i Norge i 1997. 
 • Gjennom vår forretningsvirksomhet vil vi tilby og markedsføre løsninger med høy brukervennlighet for brukere, pleiepersonell og andre involverte og dermed bidra til forbedret livskvalitet.  Vi skal ha en høy leveringsdyktighet. Med leveringsdyktighet mener vi rett produkt og tjeneste til avtalt tid. 
 • Etac følger gjeldende lover og regelverk. Vårt styringssystem for kvalitet og miljø skal sikre at vi møter avtalefestede kundekrav og relevante krav fra interessenter.  Vi forplikter oss til å fremme kontinuerlig forbedring av vårt kvalitets- og miljøstyringssystem. I vårt forebyggende miljøarbeid jobber vi målrettet med å forebygge forurensning, og produktenes livssyklusperspektiv er en vesentlig del av dette.  Vi forplikter oss til enhver tid å overholde våre samsvarsforpliktelser innen miljø og etiske krav.
 • I Etac har vi fokus på at vi oppnår best og mest i godt samarbeid og lagånd. Vi er tilpasningsdyktige og fremtidsfokuserte. 
 • Etac er en inkluderende bedrift. Vi tar avstand fra alle former for diskriminering, mobbing og trakassering. Hos Etac verdsetter vi den enkeltes initiativ og samarbeidsevner.  Gjennom vårt HMS system fremmer vi god bedriftskultur og arbeidsmiljø.

 

Miljø

I vårt forebyggende miljøarbeid jobber vi målrettet med å forebygge forurensning, og produktenes livssyklusperspektiv er en vesentlig del av dette. Vi forplikter oss til enhver tid å overholde våre samsvarsforpliktelser innen miljø og etiske krav.

 • Våre miljømål:
  • Minske CO2- utslipp i forbindelse med reiser og transport. 
  • Ved god planlegging og utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon sparer vi miljøet samtidig som alle sparer tid.
  • Koordinere og effektivisere varetransport og unngå "brannslokkings-leveranser".  
 • Miljøvennlige materialer i våre produkter
  • Vi samarbeider med våre leverandører om å ha mest mulig miljøvennlige materialer i våre produkter. Dette gjør det også enklere for våre kunder å arbeide miljømessig

 

 

  

Sertifikat ISO 9001

Sertifikat ISO 14001