C O N T A C T

Missie

Iedereen wil in het dagelijks leven onafhankelijk en actief zijn, ongeacht leeftijd en fysieke mogelijkheden. Voor sommige mensen is dit alleen mogelijk door hulpmiddelen te gebruiken.

De missie van Etac:

"Iedereen zou in staat moeten zijn om een vrij en zelfstandig leven te leiden 
en zijn dromen na te jagen, ongeacht zijn fysieke omstandigheden."