Aktivering av patient med Molift raiser Pro

Hur kan man använda Molift Raiser Pro för att aktivera patienten och vem är lämpad att använda en vridplatta / överflyttningsplattform? Det är några frågor vi ofta får.

När det gäller hur, så är en överflyttningsplattform ett bra hjälpmedel vid träning av balans och kroppskontroll.

Till exempel, att resa sig upp från sängkanten, balansera när man lutar sig framåt och att balansera i stående position. Det finns också stora psykologiska och fysiologiska fördelar vilket resulterar i självförtroende att ha en egen förmåga att kunna resa sig och att få förbättrad muskelfunktion och balans.

För att använda en överflyttningsplattform måste patienten ha gripfuktion, kunna bära sin egen vikt och stödja på sina ben.

Mer om Molift Raiser Pro hittar du här >>       Se filmen där vi visar hur enkelt det är att montera Molift Raiser Pro >>

Nedan är några exempel på aktivering av patient i rullstol för bättre positionering och vid applicering av lyftsele.

När patienten sitter i rullstol och behöver komma längre in i stolen

När patienten sitter i rullstol och behöver komma längre in i stolen

När patienten sitter i rullstol och behöver komma längre in i stolen och tar tag i Molift Raiser Pro

Be patienten luta sig framåt och greppa handtaget på Molift Raiser Pro.

När patienten sitter i rullstol och behöver komma längre in i stolen och tar tag i Molift Raiser Pro och reser sig upp och flyttar sig bakåt

Be patienten lätta lite från underlaget och skjut samtidigt in Molift Raiser Pro närmare rullstolen.

Molift Raiser Pro ger stöd när patienten lutar sig framåt

Vid applicering av lyftsele, be patienten luta sig framåt och greppa handtaget på Molift Raiser Pro för ett bra stöd.