Mina synpunkter:

 

TYCK TILL OM HEMSIDAN
Star luftcellsdynor

I miljöhänseende är det oftast värt att rekonditionera madrassen eller sittdynan istället för att köpa ny. Enstaka hål eller trasiga celler kan vi alltid laga och byta ut. 

En dyna genomgår i genomsnitt ca 2-3 rekonditioneringscykler under sin livslängd. Sköter man produkten väl så kan den ha väldigt lång livslängd. Vi har fått in dynor som har varit 20-25 år gamla. 

Etac har arbetat med rekonditionering och service av luftcellsdynor sen 2007 och det ingår som en del av vår företagsprofil när det gäller hållbarhetstänk.

madrassen tvättas

Alla madrassystem och sittdynor som är i cirkulation genomgår en mycket noggrann rengöringsprocess så fort de kommer in till oss.

uppblåsning av den rena madrassen

Processen är baserad på de hygienkrav och desinfektionsregler som fastställts av Socialstyrelsen.

test i vatten om madrassen är hel

Efter desinficering och torkning, görs alltid en teknisk genomgång av produkterna, för att säkerställa funktionen.

Om vi upptäcker något hål eller trasig cell så reparerar vi.

Markering av hål

I vattnet ser man luftbubblor från hålet. Vi markerar hålet med en tandpetare så det blir lättare att hitta vid lagning.

Byte av trasig cell

När en cell är trasig klipper vi bort den och limmar dit en ny cell där den gamla suttit.

Byte av ventil

Om ventilen är trasig så byter vi ut hela hörncellen med ventilen. Först byter vi ventilen, sen limmar vi dit cellen.

På vår enhet i Anderstorp har vi speciellt inredda lokaler anpassade för rekonditionering av luftcellsmadrasser och sittdynor. 

Renrummet i Anderstorp för service och reparation