Värdighet hela livet

När vi en dag inte längre klarar att sköta vardagen är det bra att det finns hjälpmedel för allt det där som vi annars tar för givet. Att stiga upp, tvätta sig, gå på toaletten, äta frukost – självklarheter som plötsligt blir stora problem.

När vi frågat både vårdare och användare vad som är viktigt för dem blev svaret att åtkomligheten vid nedre toalett är en utmaning. 

Vi tog fasta på det och utvecklade nya Swift Mobil-2 för att öka integriteten och ge bättre åtkomlighet tack vare en öppen sits baktill.

Om vi tittar specifikt på åtkomligheten så har vi gjort det mycket lättare att komma åt utan onödiga lyft eller krångliga arbetsställningar. Detta framför allt för att sitsen är öppen baktill och inga kanter försvårar arbetet för vårdaren när personlig hygien ska utföras. Det är det lätt för vårdaren att hjälpa till med den dagliga hygienen både bakifrån och / eller från sidan.

åtkomlighet sits
Det är det lätt för vårdaren att hjälpa till med den dagliga hygienen både bakifrån eller från sidan.

sisten

Swift Mobil-2 har en helt ny sits som verkligen förenklar

Om brukaren har möjlighet att utföra sin personliga hygien själv eller bara hjälpa till, så är det viktigt att komma åt utan att behöva ändra sittställning eller göra stora rörelser. Det är möjligt med den plana sitsen, urtaget framtill och de öppna ytorna.

Se vår film där vi visar alla fördelar med sitsen.