Möjlighet till individuell anpassning Swift Mobil-2

Visste du att det finns en XL modell som har bredare rygg och breddningsats för benen av både Etac Swift Mobil-2 och Swift Mobil Tilt-2?

Olika människor har olika behov av stöd. Även om man inte sitter länge i en hygienstol så kan stolen behöva anpassas efter brukarens individuella behov. Med Swift Mobil-2 ökar möjligheter till individuell anpassning på många sätt, dels genom fler inställningsmöjligheter och dels genom en mängd olika tillbehör.

För större brukare finns en utformning med en bredare ryggstödsram som ger ytterligare 6 cm mellan armstöden. Utöver det är XL-ryggen försedd med de breddningsbara/höjdinställbara armstöden som kan monteras så att man får ytterligare 6 cm utrymme mellan armstöden. 

XL-modellerna har också en ökad bredd på 12 cm mellan benstöden tack vare en breddningssats. Både den bredare ryggstödsramen samt breddningssatsen går att köpa som tillbehör.

Swift Mobil Tilt-2 med XL rygg kan endast köpas som färdig stol. Swift Mobil Tilt-2 XL rygg levereras med armstöden i det smalaste läget. Torx-nycklar inkl instruktion för eventuell justering av armstödsbredden vid leverans medföljer stolen.

 

Swift Mobil-2 XL rygg

XL-rygg

XL-ryggen ger mer plats för större brukare. Ryggpartiet är breddat vilket gör att utrymmet mellan armstöden ökar med 6 cm.

XL-ryggen finns både som tillbehör och som en färdigkonfigurerad version av Swift Mobil-2.

Gäller: Etac Swift Mobil-2 

Breddningssats benstöd Swift Mobil-2

Breddningssats till Swift Mobil-2

Breddningssatsen ger ytterligare 12 cm bredd mellan benstöden och därmed större benutrymme samt bättre åtkomst för personlig hygien.

Ingår i standardutförandet på alla XL stolar men kan även köpas och monteras som tillbehör på samtliga Swift Mobil-2 modeller. 

 

Swift Mobil-2 Tilt XL

Swift Mobil-2 Tilt XL rygg

XL-ryggen ger mer plats för större brukare. Ryggpartiet är breddat vilket gör att utrymmet mellan armstöden ökar med 6 cm.

Swift Mobil Tilt-2 med XL rygg kan endast köpas som färdig stol.

Gäller: Etac Swift Mobil Tilt-2