Huvudstöd

Vi erbjuder från R82 en mängd olika huvudstöd samt alternativa huvudstödsstag för att kunna tillfredsställa så många behov av avlastning för det enskilda barnet som möjligt. Vi har tre olika typer av huvudstöd; Anatomiska, dynamiska eller fasta och justerbara huvudstöd med eller utan högtalare samt huvudstöd för bad och dusch.

På YouTube finns alla våra filmer samlade under Etac Group  »

undefined