Här har vi gjort en sammanställning av förflyttningshjälpmedel som är lämpliga att använda i sjukhus- och vårdmiljöer.

Deras funktion är att underlätta arbetssituationen för personalen och minska påverkan för patienten.
Etac erbjuder idag ett brett sortiment av produkter för olika vårdmiljöer. Både när det gäller generell förflyttning såväl som produkter då man vill minska risken för smittspridning och infektion.

Ladda hem vår samlingsbroschyr som PDF 8 sidor >>

green border

Patientbundna produkter

Etac har tagit fram två patientbundna produkter – glidtyget MultiGlide SPU och lyftselen UnoSling – vars ändamål är att de används endast av en patient. Detta för att minska infektionsrisken och vidarespridning av smitta från en patient till en annan.

Fördelen av att använda denna typ av produkt är också att man minskar tvättkostnaden eftersom produkten kasseras efter användandet. Produkten följer med andra ord med varje patient tills behovet inte längre existerar eller produkten behöver kasseras av t ex renlighetsskäl.

MultiGlide Single Patient Use (SPU)

MultiGlide SPU är ett glidtyg med mycket låg friktion som används vid förflyttningar där man vill minska friktionen under tryckpunkterna.

MultiGlide SPU

Molift UnoSling HighBack

Lyftselen Molift UnoSling HighBack är en personbunden lyftsele som har designats för att möta behovet och utmaningarna i dagens sjukhusmiljö.

UnoSling
green border

Immedia SatinSheet System

Immedia SatinSheet är ett komplett system med glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng. Uppbyggnaden av systemet gör att det enkelt kan anpassas efter patientens behov.

Immedia SatinSheet System intuitivt mönster

Immedia 4WayGlide System

Immedia 4WayGlide System är ett förflyttningssystem för vändning och förflyttning i säng av patienter med mycket begränsad rörlighet, för de med hög smärta, trycksår eller övervikt.

Immedia 4WayGlide System är ett förflyttningssystem för vändning och förflyttning i säng
Green border

Antihalkmatta Immedia NonSlip

Immedia NonSlip antihalk kan användas i alla sammanhang där man vill öka friktionen. Kan till exempel placeras under fötterna vid förflyttning högre upp i säng.

Antihalkmatta Immedia NonSlip

Avlastning ihop med lyft

Molift EvoSling FlexiStrap används för att enkelt och bekvämt lyfta ett ben eller en arm vid omvårdnad eller behandling. Lyftbandet finns i två bredder. 

Avlastning ihop med lyft Molift EvoSling FlexiStrap

Vridplatta med stödhandtag

Turner PRO är det perfekta hjälpmedlet för sjukhus och sjukhem. De enda justeringar som behöver göras är att justera handtagshöjden och underbenstödets höjd.

Etac Turner Pro

green border

Förflyttning - Förenklar förflyttning för sängliggande patienter

Förflyttningsskiva Immedia 2Move

2Move förflyttningsskiva överbryggar avståndet och utjämnar höjdskillnader vid förflyttning mellan två liggplatser.

Förflyttningsskiva Immedia 2Move

Förflyttningsbår Immedia MiniBoard

Immedia MiniBoard är lämplig vid förflyttning mellan t ex säng och operationsbord eller vid lyft från golv.

Förflyttningsbår Immedia MiniBoard

Evakueringslakan Immedia Rescue

Immedia Rescue placeras under madrassen och finns på plats vid behov av att snabbt evakuera patienten vid brand.

Evakueringslakan Immedia Rescue

Förflyttningsplattform
Molift Raiser Pro

Molift Raiser Pro sätter fokus på patientens egen muskelfunktion vid förflyttningen och kan bidra till tidigare rehabilitering.

Molift Raiser Pro
green border