Ökad brukarvikt på Swift Fristående och Kommod samt utfasning av Swift Kommod låg – Produktinformation

18. aug. 2021.

För att tillmötesgå efterfrågan från marknaden ökar vi den maximala brukarvikten på några av våra badrumsprodukter. För Etac Swift Fristående toalettstol samt Swift Kommod blir den nya brukarvikten 160 kg, att jämföra med tidigare 130 kg.

Gäller Etac:  Swift KommodSwift Fristående

Ingen förändring av artikelnummer kommer att ske, utan uppdateringen styrs genom serienummer.

Ökad brukarvikt på Swift Fristående och Kommod samt utfasning av Swift Kommod låg 1  

Hämta produktinformation som PDF »

Ta del av samtlig produktinformation för sortimentet Bad och Toalett » 

Ta del av produktinformation för övriga sortiment »