Befintliga tillbehör nu klassade som kompatibla med fler huvudprodukter – Produktinformation

16. aug. 2021.

Enligt önskemål har vi undersökt om vissa befintliga tillbehör kan användas till ytterligare huvudprodukter.

Gäller Etac: Swift Mobil Tilt-2 Swift Mobil Tilt-2 XL rygg Clean Clean HRBClean 24Swift KommodSwift Fristående

Efter tester och provmonteringar anser vi att följande tillbehör, Bäckenhållare, art. nr. 80209049 och Stänkskydd, art. nr. 80209430, är kompatibla med fler produkter.

Monteringsanvisningar samt hemsida är uppdaterade med den nya informationen.

Befintliga tillbehör nu klassade som kompatibla med fler huvudprodukter sidan 1 av 2  Befintliga tillbehör nu klassade som kompatibla med fler huvudprodukter sidan 2 av 2

Hämta produktinformation som PDF »

Ta del av samtlig produktinformation för sortimentet Bad och Toalett » 

Ta del av produktinformation för övriga sortiment »