Etac har investerat i 70 procent av aktierna i amerikanska HoverTech International (”HoverTech”). Investeringen stärker Etacs globala position och bygger en stark plattform för vidare tillväxt inom förflyttningshjälpmedel i Europa, USA och på viktiga exportmarknader.

Etac är ett globalt hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter till sjukhus och sjukhem. Etac omsatte under 2018 cirka 1 750 MSEK och har drygt 900 anställda. Etacs portfölj inkluderar bland annat manuella rullstolar, förflyttningshjälpmedel, dusch- och toaletthjälpmedel, tryckavlastande hjälpmedel liksom ett utbud av specialiserade förflyttningshjälpmedel för barn och ungdomar. Huvudkontoret ligger i Sverige med tillverkning och utvecklingsenheter i Europa och Nordamerika.

HoverTech är en amerikansk ledare inom luftassisterade förflyttningshjälpmedel med fokus på segmentet sidoförflyttningshjälpmedel. Bolaget omsatte under 2018 cirka 100 MUSD. Bolagets ägs i dag av grundaren Dave Davis och hans familj och är baserat i Allentown, Pennsylvania.

”Detta är en strategiskt viktig affär som väsentligt stärker vår position inom patienthantering och på den amerikanska marknaden. Etacs och HoverTechs produkter och geografiska fokus kompletterar varandra väl, och med vår gemensamma passion för att skapa bättre möjligheter för brukare, patienter och vårdgivare så är jag övertygad om att vi tillsammans kan skapa något riktigt bra” säger Michael Wirzberger, Interim VD Etac.

”Vi är mycket glada över att få Etac som majoritetsägare i HoverTech. Tillsammans med Etac ser vi fram emot att ta bolaget till nästa nivå” säger Dave Davis, grundare och VD i HoverTech.

Etacs tillträde av aktierna i HoverTech ägde rum den 26 juni. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra villkoren för affären.

 

Michael Wirzberger
Interim VD
Etac AB


Frågor besvaras av:
Michael Wirzberger, Interim VD, Etac
E-post: michael.wirzberger@etac.com
Telefon: +46 8 633 47 54