Behåll värdigheten. Hela livet.

När vi en dag inte längre klarar att sköta vardagen är det bra att det finns hjälpmedel för allt det där som vi annars tar för givet. Att stiga upp, tvätta sig, gå på toaletten, äta frukost – självklarheter som plötsligt blir stora problem.

Vissa saker naggar oundvikligen värdigheten i kanten. Som t ex badrumsbesök; med dusch och toalettbestyr. Det blir ett intrång i det som varit privat. Etac utvecklar hjälpmedel som ger användaren möjligheten att behålla värdigheten – hela livet.

Nya Swift Mobil-2 är utvecklad för att öka integriteten och ge bättre åtkomlighet. Några av alla de saker vi utvecklat är en öppen sits baktill som gör det enklare för både användare och vårdare samt armstöd för alla bredder. Swift Mobil-2 finns även med en ergonomisk tilt.

Vårdpersonal uttrycker starkt att de svåraste och jobbigaste momenten för vårdaren är att komma åt vid hjälp med brukarens personliga hygien.

Vi förstår vad som är viktigt för vårdare och brukare eftersom vi frågar dem. Tack vare att vi lyssnar på våra kunder förstår vi hur viktigt det är med sådant som åtkomlighet, anpassningsmöjligheter, värdighet och bekvämlighet.

 

Anpassas lätt efter användarens individuella behov

Olika människor har olika behov av stöd. Även om man inte sitter länge i en hygienstol så kan stolen behöva anpassas efter brukarens individuella behov. Vi har nu skapat möjligheter till individuell anpassning på många sätt, dels genom att Swift Mobil har fått fler inställningsmöjligheter och dels genom att vi har tagit fram en mängd nya tillbehör. Och inte minst genom att vi har kunnat öka maximala brukarvikten till 160 kg!

Läs mer 

Komfort för både användare och vårdgivare 

För brukaren är vårt största fokus; komfort, trygghet och förutsättningar för bra sittställning, men också att vårdaren kan hjälpa till på ett komfortabelt och värdigt sätt. Kan vårdaren komma åt enkelt utan onödiga lyft eller krångliga arbetsställningar så är det värt mycket även för brukaren. 

Läs mer