Etac följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i Sverige och övriga världen. Företaget har vidtagit en rad försiktighetsåtgärder för att säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet och samtidigt värna om våra kunders, brukares och medarbetares hälsa. Vi står väl rustade och är väl förberedda på att hjälpa våra kunder och partners. 

 

Vilka försiktighetsåtgärder har Etac vidtagit?​

Vi har stärkt våra rutiner för att minimera risk för smittspridning för alla – kunder, brukare, samarbetspartners och medarbetare.
• Vi instruerar våra medarbetare om vad som är viktigt att tänka på för att minimera smittspridning, som vikten av god hand- och andningshygien, social distans, undvika att röra ögon, näsa och mun samt söka läkarvård vid symptom.
• Alla våra medarbetare påminns om vikten av att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
• Alla resor är begränsade – både nationellt och internationellt.
• Vi har en tydlig policy gällande karantän för medarbetare som visar symptom, har utsatts för virus eller nyligen rest internationellt.
• Större möten och sammankomster undviks för att minska risken för smittspridning. Vi uppmuntrar istället att planerade aktiviteter genomförs digitalt i den mån det är möjligt.

Hur påverkas leveranser från Etac?

För att minimera påverkan för företaget och alla våra kunder, har Etac initierat flertal proaktiva åtgärder för att säkra verksamheten. I dagsläget har Etac inga leveransförseningar som följd av Coronavirusets spridning. Vi fortsätter arbeta proaktivt i våra leverantörsled med begränsande åtgärder för att undvika leveransförseningar. Om situationen skulle förändras, kommer Etac att informera alla berörda parter omedelbart.

Vi finns här för Er!

Arbetet fortsätter på alla kontor (virtuellt eller fysiskt) och våra representanter ute i landet finns tillgängliga för besök hos Er om och när Ni så önskar.
Vår kundservice har öppet som vanligt och våra representanter finns tillgängliga via telefon, videomöten och mail för att stödja Er på bästa möjliga sätt.

Då situationen i världen förändras ständigt, följer vi utvecklingen noggrant och kommer fortsätta hålla Er informerade om vilka åtgärder vi tar.
Följ oss här på hemsidan där vi löpande uppdaterar med aktuell information.

Ta hand om dig själv och varandra!

Mats Göthberg
VD
Etac Sverige AB

 

 

Nu har du möjligheten att boka videomöten med våra säljare!

Personlig kontakt med våra kunder är viktigt för oss på Etac. Vi har därför gjort det möjligt för dig som kund, att boka online videomöten med våra säljrepresentanter, för att stöjda dig på bästa sätt.
Fyll i vårt bokningsformulär >> för att boka ett videomöte via Skype, Facetime eller Teams. 

Vår kundservice har öppet alla dagar och nås som vanligt på: 0371-58 73 00