Hjälpmotor Etac Lille Viking 2015 på R82 Combi Frame:x och Multi Frame – Produktinformation

Tunga ekipage? Nu kan Etac Lille Viking monteras på våra juniorunderreden R82 Combi Frame:x stl 3–4 och R82 Multi Frame stl 3.

Gäller: Underrede R82 Combi Frame:x / R82 Multi Frame

För artikelnummer på hjälpmotor och monteringssats, se artikelnummer nedan.
För artikelnummer på underrede Combi Frame:x och Multi Frame, se vår hemsida etac.se.

Hämta produktinformation som PDF »

Ta del av samtlig produktinformation för sortimentet Juniorhjälpmedel »

Ta del av produktinformation för övriga sortiment »