Ryggklädsel Cross 3A – Nytt utförande – Produktinformation

Översta ryggbandet på ryggklädsel Cross 3A byts från 50 mm till 40 mm band.

Gäller: Rullstol Etac Cross

Bytet sker successivt från och med september 2021. Övriga band på ryggklädseln är samma som förut, 30 mm.
Ryggklädslarna har genomgått och klarat alla tester som med 50 mm band.

Hämta produktinformation som PDF »

Ta del av samtlig produktinformation för manuella rullstolar »

Ta del av produktinformation för övriga sortiment »