Corona situationen har långsamt stabiliserats på många håll i landet och samhället har till viss del börjat öppnas upp, även om mycket restriktioner kvarstår. Vi följer noggrant utvecklingen gällande covid-19 läget i Sverige och övriga världen.

Etac har i ett tidigt skede av pandemiutvecklingen vidtagit en rad försiktighetsåtgärder för att säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet och samtidigt värna om våra kunders, brukares och medarbetares hälsa. Vidtagna åtgärder har hjälpt oss att hålla igång verksamheten stabilt och vi har kunnat bistå alla kunder och intressenter på ett bra sätt så här långt. Vi står väl rustade framåt och hoppas att Corona läget fortsätter stabiliseras för allas bästa i Sverige och övriga världen.

 

Vilka försiktighetsåtgärder har Etac vidtagit?​

Vi har stärkt våra rutiner för att minimera risk för smittspridning för alla – kunder, brukare, samarbetspartners och medarbetare.
• Vi instruerar våra medarbetare om vad som är viktigt att tänka på för att minimera smittspridning, som vikten av god hand- och andningshygien, social distans, undvika att röra ögon, näsa och mun samt söka läkarvård vid symptom.
• Alla våra medarbetare påminns om vikten av att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
• Alla resor är begränsade – både nationellt och internationellt.
• Vi har en tydlig policy gällande karantän för medarbetare som visar symptom, har utsatts för virus eller nyligen rest internationellt.
• Större möten och sammankomster undviks för att minska risken för smittspridning. Vi uppmuntrar istället att planerade aktiviteter genomförs digitalt i den mån det är möjligt.
• Våra medarbetare säkerställer säkerheten vid planerade fysiska möten tillsammans med de vi ska träffa.

Hur påverkas leveranser från Etac?

Hittills har Etac förskonats från större leveransavvikelser som en följd av Corona situationen. Svårigheter har funnits, då olika länder inför olika restriktioner som har påverkat leveransflödet på olika sätt. Etac har i ett tidigt skede infört en rad proaktiva åtgärder för att säkerställa leveransförmågan under pandemin, vilket gett oss möjligheter till hög leveransberedskap.

Inför sommaren och framåt gör vi bedömningen att läget är stabilt och leveransförmågan god. Vi kommer fortsätta arbeta proaktivt i våra leverantörsled med löpande åtgärder för att undvika leveransförseningar. Om situationen skulle förändras, kommer Etac att informera alla berörda parter omedelbart.

Vi finns här för Er!

Arbetet fortsätter på alla kontor (virtuellt eller fysiskt) och våra representanter ute i landet finns tillgängliga för besök hos Er om och när Ni så önskar efter ledigheten.

Vår kundservice har öppet som vanligt hela sommaren för att stödja Er på bästa möjliga sätt.

Då situationen i världen förändras ständigt, följer vi utvecklingen noggrant och kommer fortsätta hålla Er informerade om vilka åtgärder vi tar.

Följ oss här på hemsidan där vi löpande uppdaterar med aktuell information.

Ta hand om Er och ha en fin sommar!

Mats Göthberg
VD
Etac Sverige AB