Om Etac

Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus, sjukhem och hem. Vi profilerar oss genom att vara ett företag med kompetent personal som erbjuder flexibla lösningar och produkter i världsklass.

Etac-koncernen

Etac har expanderat till en av Sveriges ledande aktörer inom hjälpmedelsbranschen. Vi finns förutom i Sverige även i Norge, Danmark, England, USA, Tyskland och Holland. Vår exportavdelning säljer via distributörer till stora delar av världen. 

Sedan December 2011 är R82 en del av Etac koncernen.

40 års utveckling av hjälpmedel som sätter nya standarder

Sedan 1973 har vi utvecklat produkter för att göra det möjligt för människor att leva i frihet och självständighet . Våra produkter har utvecklats i nära samarbete med etablerade designers samt vårdpersonal och användare. Detta har resulterat i en ergonomisk design och kvalitet som är unik på marknaden. Som ett bevis på produkternas goda form har vi under åren erhållit ett antal svenska och internationella designpriser.

Vi har brutit ny mark i vårt industri i fyrtio år - genom att alltid sträva efter att låta människor leva och drömma obehindrat - oavsett fysiska förutsättningar. Och det är vad vi kommer att fortsätta göra.

Ambitiös framtid

Vi kommer att fortsätta att investera i framtiden genom att tilldela pengar till forskning, utveckling och etablering på nya marknader. Vi strävar efter att hålla oss i framkant vad gäller design och funktion i utvecklingen av nya hjälpmedel.

Våra ägare

Nordstjernan är ett familjeföretag med syftet att producera värde för aktieägarna. Strategin bygger på långsiktigt ägande och utveckling av de operativa bolagen .