Vi skyddar dina personuppgifter

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och kommer bl.a. innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Det är viktigt för oss på Etac att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi på Etac hanterar dina personuppgifter?
Klicka här för att ta del av vår koncernövergripande integritetspolicy (Eng) »
eller kontakta vår kundservice på telefon 0371-58 73 00. Du kan även mejla oss på info@etac.com.


Vänliga hälsningar
Etac Sverige AB

Maj 2018

På Datainspektionens sida hittar du fördjupad information om vad de nya reglerna innebär.
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/