Vi tänker kvalitet i allt vi gör

Vi på Etac Sverige AB arbetar systematiskt med ständiga förbättringar inom alla områden. Det är en integrerad och självklar del i vårt dagliga arbete och berör alla anställda. Vi är kvalitetscertifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Vår kvalitetspolicy är ett viktigt verktyg för att ange riktningen för vår organisation.

Etac Sverige AB skapar sin framgång genom att:  

  • I vår utveckling sätter vi stort värde i att förstå kundens behov av funktionella och säkra hjälpmedel samt teknisk service av dem, som stöder kunden i deras dagliga behov.
  • Kvalitet och säkerhet innebär ett ansvar som samtliga anställda i Etac Sverige AB delar. Vi vet och förstår vilket värde som tillförs kunden. Vi skall uppfylla såväl nationella regulatoriska samt legala krav och riktlinjer som finns på den svenska marknaden.
  • Vi utvecklar ständigt och systematiskt våra arbetsmetoder och tjänster för att möta kundens och marknadens krav och vi har ett engagemang i att upprätta effektiviteten i vår verksamhet, bevara verkan av ledningssystemet och dess lämplighet för att säkerställa att Etac Sverige AB vidareutvecklas som en pålitlig, öppen och kunnig partner.
  • Vårt mål är att leverera felfritt och i rätt tid. Vi eftersträvar att uppfylla kunders förväntningar och behov av hjälpmedelsprodukter och helst överträffa dem. Detta genom att upprätta mål och regelbundet följa upp dem.

Våra certifikat (klicka på bilden för att öppna PDF):

ISO 9001:2015  ISO 14001:2015

Du kan läsa mer om Etacs historia och om Etac-koncernen på etac.com/about-etac