Miljö

Etac Sverige AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att miljöarbetet är en viktig och självklar del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar också tillsammans med Er – kunder och leverantörer – för att hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling.

Ständiga förbättringar ger positiv kraft
Miljöcertifieringen och miljöledningssystemet fungerar som en hjälp för ett effektivt miljöarbete, vilket innebär att vi i första hand arbetar med de områden där vår miljöpåverkan är störst. Miljöledningssystemet stödjer också en ständig förbättring av vårt miljöarbete. Det gör att vi, tillsammans med Er, kan utgöra en positiv kraft för en bättre miljö.

Miljömedvetna medarbetare en självklarhet på Etac
En av förutsättningarna för ett framgångsrikt miljöarbete är att också ha miljömedvetna medarbetare. Ett led i vårt miljöarbete är därför att vi kontinuerligt utbildar och ­uppmuntrar våra medarbetare. På Etac har vi konstant miljöfokus.

Våra miljömål och miljöåtgärder:
• Minska CO2- utsläpp i samband med resor och transporter
• Tjänsteresor: Minska den sammanlagda bränsleförbrukningen per körd mil vid tjänsteresor med våra företagsbilar.
• Uttransporter (inrikes): Reducera koldioxidutsläppen per sändning.
• Vi kommer efterfråga samtransporter och därför behöver vi Er hjälp med bättre framförhållning och planering. Vi måste aktivt undvika ”brandkårs-leveranser”.  
• Ni kan också märka vårt miljöarbete på säljarnas sätt att besöka Er – med tydligare planering för miljömässigt mer effektiva resor.

Minska elförbrukningen
• Elförbrukning: Sänka elförbrukning för vårt centrallager i Anderstorp.
• Vi ser kontinuerligt över alla möjligheter att minska vår energiförbrukning, såväl i våra lokaler som i vår hantering.

Miljövänliga material i våra produkter
• Vi samarbetar med våra leverantörer för att hitta miljövänliga material i utvecklingen av nya produkter. Det betyder också att ni får det enklare att arbeta miljömässigt.

Våra certifikat (klicka på bilden för att öppna PDF):

ISO 9001:2015  ISO 14001:2015

Du kan läsa mer om Etacs historia och om Etac-koncernen på etac.com/about-etac