Mina synpunkter:

 

TYCK TILL OM HEMSIDAN

Mission

Oavsett ålder och fysisk kapacitet vill alla leva ett självständigt och aktivt liv. För vissa människor är detta endast möjligt med hjälp av hjälpmedel.

Etacs mission:

"Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar
"

 

Du kan läsa mer om Etacs historia och om Etac-koncernen på etac.com/about-etac