Mission

Oavsett ålder och fysisk kapacitet vill alla leva ett självständigt och aktivt liv. För vissa människor är detta endast möjligt med hjälp av hjälpmedel.

Etacs mission:

"Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar
"

 

Du kan läsa mer om Etacs historia och om Etac-koncernen på etac.com/about-etac