Mina synpunkter:

 

TYCK TILL OM HEMSIDAN

Samarbetspartners - företag och intresseorganisationer

Etac har samarbetsavtal med ett antal företag och intresseorganisationer. För mer information angående dina förmåner som medlem kontakta din organisation.

Företag
• Attendo
• Frösunda (fd Marks Assistans / Argolis)

Intresseorganisationer 
• AHR – Anhörigas Riksförbund
• DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
• NHR – Neurologiskt Handikappades Riksförbund
• RF – Reumatikerförbundet
• RTP – Personskadeförbundet
• SPF – Sveriges Pensionärsförbund

 

Företagen är följande:

Attendo
Attendo är Nordens ledande vård och omsorgsföretag och har verksamhet inom tre delar äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade och individ och familjeomsorg. Attendo har 12 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Attendo strävar efter att genom sina tjänster stödja valfrihet och självbestämmande för brukaren och patienten.
»» www.attendo.com/sv/se/

Frösunda (fd Marks Assistans / Argolis)
Frösunda och Argolis och Marks Assistans har gått ihop och blivit en assistansutförare. Frösunda har 6000 medarbetare över hela Sverige som ger vård, omsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning och barn och ungdomar med social problematik. Vi erbjuder också äldreomsorg. Det gör oss till den ledande privata aktören i Sverige. Frösunda finns även i Norge.
»» www.frosunda.se

 

Intresseorganisationerna är följande:

AHR
AHR är en rikstäckande organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi stöder anhöriga och andra närstående som vårdar någon i hemmet eller på institution. Våra medlemmar är både privatpersoner och lokala anhörigföreningar
»» www.ahr.se

DHR
DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.
»» www.dhr.se

NHR
NHR är en intresse-, service- och kamratorganisation. Din mötesplats kring att leva med en neurologisk sjukdom.
»» www.nhr.se

Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker.
»» www.reumatikerforbundet.org

RTP
RTP är en medlemsorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador och deras anhöriga. Skadegrupper: Whiplashskada, Polioskada, Hjärnskada, Ryggmärgsskada och Amputation.
»» www.rtp.se

SPF
Förbundet har ca 250.000 medlemmar vilket gör det till Sveriges näststörsta pensionärsförbund efter PRO. SPF är en medlemsorganisation för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet.
»» www.spfportal.se