Mina synpunkter:

 

TYCK TILL OM HEMSIDAN

Vi är alla unika individer med olika kroppsformer, förmågor och behov. Att ge stöd för bäcken och överkropp och ha möjlighet att forma ryggen utifrån varje individ, är mycket viktigt för att åstadkomma ett bra sittande. Målet är att stärka förmågorna, förhindra funktionsnedsättningar och helt enkelt förbättra sittoleransen över tid.

Gå till produktsidan för: Etac Swift Mobil-2 >>     Etac Swift Mobil Tilt-2 >>     Etac Swift Mobil 24" -2 >> 

 

Lång överkropp

En lång överkropp kan var en utmaning för den posturala kontrollen och sittoleransen. I kombination med en försämrad hållning kan det leda till att förändringar i ryggraden/bäckenet utvecklas snabbt. Stabilitet i bålen är nödvändigt för att möjliggöra en funktionell och relevant aktivitetsnivå. Om tiden som tillbringas i en mobil duschstol är relativt begränsad, så är det viktigt att hålla det här i minnet.

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för en lång överkropp
Läs mer>> 

Kort överkropp

En kort överkropp kan antingen vara medfödd eller så kan det bero på en deformerad ryggrad. I kombination med korta ben behöver även sitsdjupet och fotstödet ställas in korrekt.

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för en kort överkropp
Läs mer>>

Stor överkropp

Överkroppen kan vara tung i förhållande till underkroppen på grund av bukfetma, lång överkropp eller benamputation. Bukfetma kan påverka andningen och försvåra höftböjning. En stor överkropp förflyttar vanligtvis tyngdpunkten framåt och personen riskerar att hamna i en framåtlutande ställning.

Om användaren kan luta sig mot ryggstödet och även få stöd för bäckenet och sätet från exempelvis ett höftbälte så underlättas extension av bålen och därmed andningen.

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för en stor överkropp
Läs mer>> 

Breda höfter

I sittande ställning kommer de breda höfterna att breda ut sig över sittytan. Då är det viktigt att det finns plats för det och att de inte kläms av hårda kanter. En formad sittdyna kommer att kunna öka kontaktytan mellan säte och sits och ge ett mjukare avslut på sitsen.

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för breda höfter
Läs mer>>

Breda axlar

Med breda axlar kan ryggstödet ibland bli för smalt. Det är viktigt att se till att kontaktytan är så god som möjligt för att förhindra onödigt tryck mot ryggen/kroppen.

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för breda axlar
Läs mer>>

Bakåttippat bäcken

Ett bakåttippat bäcken är en mycket vanlig anledning till försämrad hållning och funktion. Det leder ofta till att användaren glider fram på sitsen. En välformad sittdyna och ett höftbälte kan hjälpa till att stabilisera bäckenet och förhindra framåtglidning.

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för ett bakåttippat bäcken
Läs mer>>

Lutande ställning

Anledningen till en lutande ställning måste utredas omsorgsfullt. Är bäckenet inblandat eller börjar det med en böjning av ryggraden i sidled? Huvudställning? Har användaren ont?

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för en lutande ställning
Läs mer>>

Kyfos

En kyfotisk rygg behöver tillräckligt med utrymme baktill för att användaren ska sitta stadigt på en adekvat sittyta. Ryggstödet måste följa och anpassas efter individens ryggkurvatur. En kyfos innebär även ett bakåttippat bäcken med risk för framåtglidning på sitsen. Då är det viktigt att stabilisera bäckenet med exempelvis ett bälte.

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för kyfos
Läs mer>>

Asymmetri

En asymmetrisk ryggrad kan vara en följd av spasticitet, degenerativa skelettsjukdomar eller helt enkelt långvarig försämrad hållning och måste utredas noggrant. Muskelsammandragningar är också vanliga. Målet är att skapa så mycket stöd som möjligt för att förhindra ytterligare försämringar i skelettet/musklerna. Andningen kan påverkas och ska prioriteras.

Ställ in Etac Swift Mobil-2 för asymmetri
Läs mer>>