Mina synpunkter:

 

TYCK TILL OM HEMSIDAN

Vi är alla unika individer med olika kroppsformer, förmågor och behov. Att ge stöd för bäcken och överkropp och ha möjlighet att forma ryggen utifrån varje individ, är mycket viktigt för att åstadkomma ett bra sittande. Målet är att stärka förmågorna, förhindra funktionsnedsättningar och helt enkelt förbättra sittoleransen över tid.

Gå till produktsidan för: Etac Cross 5 >>    Etac Prio >>    Etac Prio 3D >>

 

Lång överkropp

En lång överkropp kan var en utmaning för den posturala kontrollen och sittoleransen. I kombination med en försämrad hållning kan det leda till att förslitningar på ryggraden/bäckenet utvecklas snabbt. Stabilitet i bålen är nödvändigt för att möjliggöra en funktionell och relevant aktivitetsnivå. Tänk även över valet av sittdyna för att undvika att användaren glider framåt.

 

Ställ in Etac Cross 5 för en lång överkropp
Läs mer>>
 

Ställ in Etac Prio för en lång överkropp
Läs mer>>

 

Kort överkropp

En kort överkropp kan begränsa räckvidden. Det kan bero på en deformerad ryggrad och kräver då en noggrann anpassning för att uppnå bästa möjliga stöd. I kombination med korta ben behöver även sitsdjupet och fotstödet ställas in korrekt.

Ställ in Etac Cross 5 för en kort överkropp
Läs mer>>

Ställ in Etac Prio för en kort överkropp
Läs mer>>

 

Stor överkropp

Överkroppen kan vara tung i förhållande till underkroppen på grund av bukfetma, lång överkropp eller benamputation. Bukfetma kan påverka andningen och försvåra höftböjning. En stor överkropp förflyttar vanligtvis tyngdpunkten framåt och riskerar att hamna i en framåtlutande ställning.

Om användaren kan luta sig mot ryggstödet, underlättas extension av bålen och därmed andningen.

Ställ in Etac Cross 5 för en stor överkropp
Läs mer>>

Ställ in Etac Prio för en stor överkropp
Läs mer>>

Breda höfter

I en rullstol leder detta ofta till att ryggstödet blir för brett, vilket kan påverka stabiliteten i bålen och armarnas rörlighet. I sittande ställning kommer en välformad sittdyna att minska den förstorade bredden vid höft/lår. Att använda breddningsdelar för sitsen kan vara ett alternativ för att skapa utrymme för höften utan att påverka bredden på ryggstödet.

Ställ in Etac Cross 5 för breda höfter
Läs mer >>

Ställ in Etac Prio för breda höfter
Läs mer>>

Breda axlar

Med breda axlar kan ryggstödet ibland vara för smalt. Ett alternativ kan vara att sänka ryggen, men vissa användare behöver en ryggstödshöjd i nivå med skulderbladen eller högre i en komfortrullstol för bekvämlighet och stabilitet.

Ställa in Etac Cross 5 för breda axlar
Läs mer>>

Ställa in Etac Prio för breda axlar
Läs mer>>

Bakåttippat bäcken

Ett bakåttippat bäcken är en mycket vanlig anledning till försämrad hållning och funktion. Det leder ofta till att användaren glider fram på sitsen. Om man i ett tidigt stadie kan stötta ett lätt bakåttippat bäcken, kan sittpositionen stabiliseras och därmed minska risken för ökad bakåttippning av bäckenet. En välformad sittdyna kan också hjälpa till att stabilisera bäckenet.

Ställ in Etac Cross 5 för ett bakåttippat bäcken
Läs mer>>

Ställ in Etac Prio för ett bakåttippat bäcken
Läs mer>>

Lutande ställning

Anledningen till en lutande ställning måste utredas omsorgsfullt. Är bäckenet inblandat eller börjar det med en böjning av ryggraden i sidled? Huvudställning? Har användaren ont? En första undersökning kommer att upptäcka smärta, ett sidotippat bäcken eller andra orsaker som kan leda till en lutande ställning och behöver hanteras.

Ställ in Etac Cross 5 för en lutande ställning
Läs mer>>

Ställ in Etac Prio för en lutande ställning
Läs mer>>

Kyfos

En kyfotisk rygg behöver tillräckligt med utrymme baktill för att användaren ska sitta stadigt på en adekvat sittyta. Ryggstödet måste följa och anpassas efter individens ryggkurvatur. En kyfos innebär även ett bakåttippat bäcken. För att skapa lämpligt stöd måste en noggrann bedömning av bäcken och ryggrad göras. En kollapsad bål i kombination med normal armlängd kommer också att ställa speciella krav på framdrivningens inställningar.

Ställ in Etac Cross 5 för kyfos
Läs mer>>

Ställ in Etac Prio för kyfos
Läs mer>>

Asymmetri

En asymmetrisk ryggrad kan vara en följd av spasticitet, degenerativa skelettsjukdomar eller helt enkelt långvarig försämrad hållning och måste utredas noggrant. Muskelsammandragningar är också vanliga. Målet är att skapa så mycket stöd som möjligt för att förhindra ytterligare försämringar i skelettet/musklerna. Andningen kan påverkas och ska prioriteras.

Ställ in Etac Cross 5 för asymmetri
Läs mer>>

Ställ in Etac Prio för asymmetri
Läs mer>>