Utbildningar Transfer – Förflyttning

Här följer en presentation av vårt utbildningsutbud inom området Transfer, vilket omfattar manuella förflyttningshjälpmedel, personlyftar och lyftselar. De flesta utbildningarna kan hållas hel- eller halvdag. Halvdagsutbildningarna är något förenklade och innehåller mindre tid för praktiska övningar. Vi anpassar utbildningarna efter era behov och utifrån upphandlat sortiment. För att boka en utbildning kontaktar du din lokala säljare/utbildare. Utbildningarna hålls på din arbetsplats eller annan lämplig lokal. Etacs utbildningar är grundläggande och vi arbetar endast med vårt sortiment av produkter. När det gäller fördjupade utbildningar så samarbetar Etac med Sveriges ledande utbildningsföretag: HMC Sverige och Modern Arbetsteknik.

grön linje

Upp och Stå - webinar - NY april 2021

I denna utbildning, som sker via webinar, kommer vi bland annat att gå igenom ergonomiska principer vid uppresning, hur man bäst utnyttjar det naturliga rörelsemönstret och hur olika hjälpmedel kan stödja aktivering.
Läs mer här >

Hur väljer jag rätt glidlakan - webinar - NY januari 2021

I denna utbildning, som sker via webinar, kommer vi att gå igenom vad som är viktigt att tänka på vid val av glidlakan samt hur man väljer rätt glidlakan utifrån patientens förmågor och behov.
Läs mer här >

Vad är en bra förflyttning

Detta är en utbildning som inriktar sig på hur vi kan hitta bra positionerings- och förflyttningslösningar med hjälp av Etacs sortiment av manuella förflyttningshjälpmedel. Lösningar som kan användas i det dagliga arbetet när man handleder och förskriver hjälpmedel. Deltagarna kommer att få goda möjligheter att prova olika förflyttningslösningar och hjälpmedel i praktiken.
Läs mer här >

Från två till en

Det finns tyvärr inte möjlighet att alltid vara flera vårdare vid förflyttningar. Hur kan man som vårdare lösa olika förflyttningar på egen hand? Krävs det alltid två eller flera vårdare vid förflyttning av patienter med omfattande vårdbehov? Under denna utbildning kommer vi att visa hjälpmedel som kan hjälpa till att reducera behovet av assistans för vissa patientgrupper. Deltagarna kommer att få goda möjligheter att prova olika förflyttningslösningar och hjälpmedel i praktiken.
Läs mer här >

Att välja rätt lyftsele

På denna utbildning går vi igenom vad som påverkar valet av lyftsele och hur vi gör för att hitta rätt lyftsele till den enskilde patienten vid olika förflyttningssituationer. Deltagarna kommer att få möjlighet att prova ut lyftselar ur Etacs sortiment för att få en referenslista i sitt dagliga arbete.
Läs mer här >

Att välja rätt glidlakan - och att bädda rätt

I denna utbildning kommer vi att gå igenom Etacs sortiment av glidlakan. När, var och hur man använder de olika modellerna samt hur de ska bäddas i sängen.
Läs mer här >