Från två till en

Det finns tyvärr inte möjlighet att alltid vara flera vårdare vid förflyttningar. Hur kan man som vårdare lösa olika förflyttningar på egen hand? Krävs det alltid två eller flera vårdare vid förflyttning av patienter med omfattande vårdbehov? Under denna utbildning kommer vi att visa och diskutera olika former av hjälpmedel, förflyttningstekniker och metoder som kan hjälpa till att reducera behovet av assistans; från två till en vårdare för vissa patientgrupper.

Innehåll
• Analysera vilket behov av vårdpersonal som krävs för att utföra säkra förflyttningar
• Säkra metoder vid ensamarbete
• Produktgenomgång av Immedia Satin Sheet, Multiglide ,4-way system samt One-Man Sling
 Tips om hur man använder dessa produkter vid ensamarbete
• Praktisk träning

För Vem: Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som arbetar som arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.
Kurslängd: 3 timmar
Lokal: I er lokal med säng och lyft
Kostnad: Kostnadsfritt, fika ingår


Kontakta din lokala säljare/utbildare för mer information och bokning >

 till startsidan för utbildning Transfer – Förflyttning >