Manuell förflyttning

undefined

De mjuka smidiga produkterna minskar friktionen och underlättar viktöverföring. De främjar också till ett naturligt rörelsemönster och förflyttningen kan utföras med lätthet och värdighet för både brukare och vårdare.

Våra manuella förflyttningshjälpmedel kännetecknas av hög kvalité, funktion, hållbarhet och god design. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutveckling i syfte att förbättra produkter, produktion och miljöaspekter.

Från problemlösning till funktionella produkter. 
Se våra utbildningsfilmer (Etac Group på YouTube) »

Alla manuella förflyttningshjälpmedel tillverkas av Immedia som är en del av Etac.

Historien om Immedia startade i mitten av 1980-talet då en dansk pionjär såg ett behov av manuella förflyttningshjälpmedel efter att legat på sjukhus under lång tid på grund av en olycka. Samtidigt såg han sina gamla föräldrar blir mer beroende av hjälp från andra. Genom insikten av dessa svårigheter insåg han problematiken kring manuella förflyttningar och fick visionen att förbättra liv.

Immedia manuella förflyttningshjälpmedel utvecklas i enlighet med de principer som är beroende av naturliga rörelsemönster, viktöverföring, kunskap om friktionspunkter och etik. Tanken bakom produkterna är att de ska vara enkla att använda för både brukare och vårdare.

undefined    Ladda ner vår katalog som PDF

Separata produktblad finns under respektive produkt.

På YouTube finns alla våra instruktionsfilmer samlade under Etac Group avdelning "Patient handling" »